Resurse suplimentare

Atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex

Cum să abordăm problema atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă admite că atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex este o problemă sensibilă care necesită blândeţe, compasiune şi înţelegere. Site-ul web mormonsandgays.com încearcă să abordeze, prin intermediul interviurilor şi a materialelor video din partea conducătorilor şi membrilor Bisericii, problema atracţiei faţă de persoanele de acelaşi sex şi felul în care aceasta afectează persoane şi familii. Declaraţiile şi povestirile accentuează importanţa poruncii lui Hristos de a ne iubi unul pe altul şi reafirmă poziţia Bisericii.

Poziţia Bisericii, din punct de vedere doctrinal, este clară: activitatea sexuală trebuie să aibă loc doar între un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi. Totuşi, aceasta nu trebuie, niciodată, să fie un motiv pentru a fi lipsiţi de blândeţe. Isus Hristos, pe care noi Îl urmăm, a condamant fără echivoc imoralitatea sexuală, dar niciodată nu a fost nemilos. Scopul Său a fost întotdeauna să ajute persoanele, niciodată să le critice. [i]

Pe scurt, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă afirmă importanţa fundamentală a doctrinelor referitoare la sexualitate şi gen şi, de asemenea, referitoare la sfinţenia şi importanţa căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie. [ii]Totuşi, Biserica crede, cu tărie, că toţi oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu iubiţi în mod egal şi trebuie trataţi cu dragoste şi respect. Apostolul Bisericii, vârstnicul Quentin L. Cook a declarat: „Nimeni nu ar trebui să fie mai iubitor şi plin de compasiune decât membrii Bisericii. Să fim cei dintâi în a arăta dragoste, compasiune şi a oferi ajutor. Fie ca familiile noastre să nu excludă sau să fie lipsite de respect faţă de cei care aleg un stil de viaţă diferit ca rezultat al sentimentelor faţă de persoane de acelaşi sex”. [iii]

Instituţia divină a căsătoriei

Biserica face deosebirea dintre atracţia faţă de persoane de acelaşi sex şi comportament. În timp ce a avea sentimente sau înclinaţii către persoane de acelaşi sex nu este un păcat în sine, comportamentul homosexual vine în conflict cu „principiul doctrinal, bazat pe scripturile sfinte… căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este esenţială pentru planul Creatorului cu privire la destinul etern al copiilor Săi”. [iv]

Deoarece Biserica crede că puterile sacre de procreare trebuie „întrebuinţate numai între bărbat şi femeie, căsătoriţi legal ca soţ şi soţie… orice alte relaţii sexuale, inclusiv cele între persoane de acelaşi sex, subminează instituţia creată în mod divin a familiei”. În consecinţă, Biserica favorizează măsuri care definesc căsătoria ca fiind o uniune între un bărbat şi o femeie. Totuşi, „protejarea căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie nu îndepărtează obligaţia creştină a membrilor Bisericii” de a da dovadă de dragoste, blândeţe şi bunătate faţă de toţi oamenii”. [v]

Drepturi individuale

Declaraţia Bisericii despre căsătoria dintre un bărbat şi o femeie „nu constituie sau scuză orice formă de ostilitate faţă de homosexuali”. [vi]Din contră, mulţi conducători ai Bisericii au vorbit în mod clar despre dragostea şi respectul cu care toţi oamenii trebuie trataţi. Fostul preşedinte al Bisericii, Gordon B. Hinckley (1910-2008), a spus membrilor care se simt atraşi de persoane de acelaşi sex: „Inimile noastre se întreaptă către [dumneavoastră]. Ne amintim de dumneavoastră înaintea Domnului, ne sunteţi dragi şi vă privim ca pe fraţii şi surorile noastre”. Preşedintele Boyd K. Packer a afirmat: „Nu vă respingem… Nu vă putem respinge… Nu vă vom respinge, pentru că vă iubim”.

Biserica a susţinut obţinerea de drepturi pentru cuplurile de acelaşi sex cu privire la „spitalizare şi îngrijire medicală, drepturi privind cazarea şi locul de muncă sau drepturi de succesiune, cât timp acestea nu încalcă integritatea familiei tradiţionale sau drepturile constituţionale ale bisericilor”. [vii]În oraşul Salt Lake, de exemplu, Biserica a sprijinitordonanţe privind protejarea cetăţenilor homosexuali de a fi discriminaţi cu privire la locuinţă şi locul de muncă. [viii]

Evanghelie a dragostei

Evanghelia lui Isus Hristos se bazează pe dragoste, respect şi libertate de alegere. Mormonii cred că toţi oamenii au fost înzestraţi cu puteri, slăbiciuni, încercări şi binecuvântări şi sunt invitaţi să trăiască, cu ajutorul şi harul lui Dumnezeu, conform principiilor revelate de Isus Hristos. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă susţine că, într-adevăr, „calitatea lui Dumnezeu de Tată universal şi dragostea Sa inspiră în fiecare dintre noi un sentiment înnăscut al demnităţii noastre ca fiinţe umane. Noi trebuie să ne iubim unii pe alţii. Noi trebuie să ne tratăm cu respect, ca fraţi şi surori şi copii ai lui Dumnezeu, oricât de diferiţi am fi unul faţă de celălalt”. [ix]

Resurse

 

[ii]Vârstnicul Christofferson, citat în “Iubiţi-vă unul pe altul: o discuţie despre atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex”, mormonsandgays.com

[iii]Vârstnicul Cook, citat în „Iubiţi-vă unul pe altul: o discuţie despre atracţia faţă de persoanele de acelaşi sex”, mormonsandgays.com

[iv]„Declaraţia Primei Preşedinţii despre căsătoria între persoane de acelaşi sex”. http://www.mormonnewsroom.org/article/first-presidency-statement-on-same-gender-marriage

[vi] Redacţia de ştiri mormone:„Biserica răspunde la voturile privind căsătoria persoanelor de acelaşi sex”, http://www.mormonnewsroom.org/article/church-responds-to-same-sex-marriage-votes

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.