Subiect

Înalt preot

Oficiu cu răspundere în cadrul Preoţiei lui Melhisedec. Bărbaţii, membri demni ai Bisericii, sunt rânduiţi ca înalţi preoţi atunci când sunt chemaţisă slujească în cadrul unei preşedinţii a ţăruşului, în cadrul unui înalt consiliu sau al unui episcopatsau oricând hotărăşte preşedintele de ţăruş. Mulţi bărbaţi mormoni sunt înalţi preoţi, iar pentru acest oficiu nu este necesară nicio instruire oficială.

Fiecare ţăruş are un cvorumal înalţilor preoţi. Preşedinţia ţăruşului este preşedinţia acelui cvorum. În fiecare episcopie, înalţii preoţi sunt organizaţi într-un grup al înalţilor preoţi.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.