Reguli cu privire la securitatea informaţiilor

REGULI CU PRIVIRE LA SECURITATEA INFORMAŢIILOR

MORMONNEWSROOM.ORG (Actualizat 2/1/2012)

MORMONNEWSROOM.ORG este site-ul web de ştiri media al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă („Biserica”).

Securitatea informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi pentru entităţile oficiale afiliate ei (numite aici, în mod colectiv, „Biserica”, „noi”, „nouă” şi aşa mai departe). Aceste reguli cu privire la securitatea informaţiilor reprezintă o declaraţie, în linii mari, care descrie felul în care colectăm, folosim şi procesăm informaţiile personale pe care le furnizaţi pe site-urile noastre sau pe aplicaţiile de pe internet (numite „site-uri”). Depunem toate eforturile pentru a colecta informaţii cu caracter personal în acord cu legile ţărilor în care colectăm astfel de informaţii. Aceste reguli cu privire la securitatea informaţiilor se aplică acestui site care este deţinut şi gestionat de Corporaţia Preşedintelui Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, Corporaţia Episcopului care Prezidează a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sau FamilySearch International (aşa cum se specifică în mod expres pe prima pagină a site-ului web).

În anumite zone din lume, entităţile oficiale afiliate Bisericii pot adopta prevederi unice referitoare la regulile cu privire la securitatea informaţiilor pentru a fi conforme cu cerinţele legilor locale în vigoare. Atunci când este necesară o nouă prevedere, vă vom pune la dispoziţie informaţii suplimentare.

Puteţi vizita majoritatea site-urilor noastre fără a furniza informaţii cu caracter personal. Atunci când vi se solicită informaţii cu caracter personal, respectăm pe deplin următoarele principii de colectare, utilizare, oferire, transferare şi stocare de informaţii cu caracter personal.

Reguli cu privire la securitatea informaţiilor

1. Colectarea informaţiilor. Atunci când vă creaţi un cont LDS (SZU) fie în mod direct, fie prin intermediul site-ului FamilySearch, când vă înregistraţi cu un cont pe unul dintre site-urile noastre, când adăugaţi informaţii de profil sau desfăşuraţi alte acţiuni asemănătoare, este posibil ca noi să colectăm sau să obţinem de la dumneavoastră informaţii despre calitatea dumneavoastră de membru (dacă se aplică), inclusiv, dar fără a se limita la, numele dumneavoastră, adresa, e-mailul, numărul de telefon, o fotografie personală, preferinţe referitoarea la profil şi modalitatea de contact şi informaţii despre unitatea din care faceţi parte a Bisericii.

De asemenea, este posibil să colectăm informaţii pe care dispozitivul dumneavoastră conectat la Internet sau navigatorul de Internet le trimite de fiecare dată când vizitaţi unul dintre site-urile noastre, inclusiv adresa de IP.

2. Utilizarea de informaţii cu caracter personal. Putem folosi informaţiile cu caracter personal pe care le furnizaţi pentru (a) a vă putea contacta, (b) a răspunde la cererile dumneavoastră, (c) a vă solicita sugestii şi opinii cu privire la apariţiile şi conţinutul de pe site-urile web sau (d) a ne ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

De asemenea, putem folosi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal în scopuri administrative, inclusiv revizii, analize de date, detectări ale defecţiunilor (tehnice) de sistem şi cercetare.

Pe lângă aceasta, putem folosi informaţiile cu caracter personal pe care le furnizaţi şi informaţiile trimise de navigatorul dumneavoastră de Internet (vezi secţiunea 10 de mai jos) pentru a detecta utilizatorii care pot crea prejudicii site-urilor noastre sau pentru a personaliza experienţele utilizatorilor pe site-urile noastre.    

Dacă informaţiile dumneavoastră personale vor fi folosite în alte scopuri, altele decât cele menţionate mai sus, vă vom înştiinţa cu privire la acest lucru pentru a obţine consimţământul dumneavoastră, dacă acest lucru este prevăzut în lege.

De asemenea, este posibil ca, din când în când, să vă înştiinţăm cu privire la anumite opţiuni pe care le puteţi activa sau la care puteţi renunţa.

3. Utilizarea informaţiilor cu privire la calitatea de membru al Bisericii. Dacă sunteţi membru al Bisericii, informaţiile generale cu privire la calitatea dumneavoastră de membru (de exemplu, nume, adresă şi număr de telefon) şi celelalte informaţii pe care veţi dori să le furnizaţi (de exemplu adresa de e-amil, fotografia şi aşa mai departe) pot fi distribuite membrilor Bisericii din episcopia, ramura, ţăruşul sau districtul din care faceţi parte în scopuri administrative, cu consimţământul dumneavoastră prealabil, dacă acest consimţământ este prevăzut în lege. Unele dintre informaţiile dumneavoastră pot fi, de asemenea, vizualizate pe site-urile noastre de Internet, inclusiv LDS.org, acea vizualizare fiind limitată şi restricţionată permanent. Puteţi opta să renunţaţi la distribuirea informaţiilor sau să limitaţi cantitatea de informaţii opţionale pe care le distribuiţi, modificând setările profilului dumneavoastră pe fiecare site în parte.

Pe lângă aceasta, informaţiile privind calitatea dumneavoastră de membru, inclusiv datele dumneavoastră personale de contact pot fi puse la dispoziţia conducerii Bisericii în scopuri administrative ale Bisericii.

4. Conţinutul materialelor trimise. Pe unele dintre site-urile noastre, puteţi trimite conţinuturi şi comentarii personale în spaţiile puse la dispoziţie. Unele dintre materialele trimise sunt confidenţiale şi nu pot fi vizualizate de alţii (de exemplu, note personale online, jurnale sau conţinuturi asemănătoare). Totuşi, conţinutul unor materiale poate fi pus la dispoziţie şi vizualizat de alţii (de exemplu, mărturii scrise sau comentarii online de pe anumite pagini ale site-urilor noastre).

În cazurile în care conţinutul postărilor dumneavoastră va fi făcut public, vom solicita consimţământul dumneavoastră expres atunci când veţi crea un profil separat (de exemplu mormon.org sau familysearch.org) sau în momentul în care încărcaţi un conţinut (de exemplu, când încărcaţi clipuri video sau informaţii genealogice). Recomandăm să fiţi prudenţi atunci când furnizaţi un conţinut menit să fie făcut public şi să evitaţi să postaţi informaţii care pot cauza prejudicii sau daune, dumneavoastră sau altora, ori care prezintă acest risc.

Toate materiale pe care le furnizaţi, indiferent de conţinutul lor, vor fi stocate fie în sistemele noastre, în sistemele entităţilor afiliate nou sau terţilor (aşa cum sunt acestea definite în secţiunea 7A de mai jos). Deşi normele industriei sunt menite să protejeze materialele dumneavoastră de accesul neautorizat, divulgare sau modificare (după cum este menţionat în secţiunea 8 de mai jos), nu putem garanta confidenţialitate deplină şi putem, în anumite cazuri, alege sau fi obligaţi prin lege să punem la dispoziţia terţilor astfel de informaţii, după cum este menţionat în secţiunea 7 din acest document.

Deşi nu ne aflăm sub nicio obligaţie să monitorizăm conţinutul informaţiilor dumneavoastră pe care le trimiteţi, ne rezervăm dreptul să facem acest lucru ori de câte ori considerăm că este necesar. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a bloca sau înlătura orice conţinut pe care-l considerăm neadecvat, obscen, indecent, lasciv, imoral, violent, hărţuitor, defăimător, calomniator, dăunător, ilegal, ameninţător sau îndoielnic în orice fel, indiferent dacă acesta era menit să fie confidenţial sau public. Deoarece nu vizualizăm toate conţinuturile transmise pe fiecare pagină de pe fiecare site, nu putem garanta că vom putea să luăm măsurile necesare în eventualitatea în care oferiţi informaţii despre o persoană care este victima unei vătămări sau a unui abuz sau care se află în situaţia în care poate deveni o victimă a unei vătămări sau a unui abuz.

Atunci când descoperim un conţinut pe care-l considerăm jignitor sau despre care credem că poate compromite protecţia informaţiilor personale sau confidenţiale ale dumneavoastră sau ale altei persoane, vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a bloca sau a înlătura un asemenea conţinut.  

5. Păstrarea. Păstrăm informaţii cu caracter personal şi conţinuturi colectate pentru o perioadă de timp rezonabilă pentru a realiza scopurile colectării şi, apoi, le ştergem din sistemele noastre, cu excepţia câtorva informaţii privind istoricul profilului, înregistrări genealogice generale şi informaţii despre calitatea de membru pe care le reţinem ca parte a înregistrărilor genealogice permanente sau istorice ale Bisericii.

6. Accesul .Ne străduim să menţinem acurateţea informaţiilor cu caracter personal şi contăm pe dumneavoastră pentru a vă asigura că informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt complete şi corecte. Puteţi corecta, verifica sau înlătura informaţiile dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul înregistrării dumneavoastră pe site, prin profilul dumneavoastră sau, acolo unde este valabil, prin contul dumneavoastră SZU.

Dacă sunteţi membru al Bisericii, o parte din informaţiile dumneavoastră cu caracter personal poate fi actualizată doar făcând modificări în înregistrarea calităţii dumneavoastră de membru. Asemenea modificări pot fi făcute contactându-l pe funcţionarul unităţii din care faceţi parte a Bisericii şi solicitând modificarea. Dacă întâmpinaţi probleme în procesul de modificare sau actualizare a informaţiilor dumneavoastră personale, ne puteţi contacta prin e-mail la DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Vom face tot ce stă în putinţă să vă oferim un răspuns în termen de 30 de zile de la data primirii e-mailului dumneavoastră. Dacă nu vom putea răspunde la solicitarea dumneavoastră în decursul celor 30 de zile sau nu vă putem oferi accesul la informaţia solicitată, vă vom explica de ce.

7. Distribuirea şi divulgarea informaţiilor. Considerăm că informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt confidenţiale şi nu le vindem nimănui. Nu distribuim informaţiile dumneavoastră personale altor părţi terţe cu excepţia următoarelor excepţii (sau în alte cazuri în care vă înştiinţăm în mod expres şi obţinem consimţământul dumneavoastră prealabil):

A. Furnizori terţi.Este posibil să punem la dispoziţia terţilor informaţii cu caracter personal în folosul lor pentru a efectua servicii administrative în numele nostru (de exemplu procesarea plăţilor, întreţinerea, securitate, analiza datelor, găzduire şi aşa mai departe). În astfel de situaţii, furnizorii vor fi obligaţi prin contract să protejeze informaţiile cu caracter personal împotriva utilizării interzise (inclusiv pentru scopuri de marketing) sau a transferului, conform acestor reguli cu privire la securitatea informaţiilor şi standardelor din industrie.

B. Entităţile Bisericii.Este posibil să transferăm informaţii cu caracter personal oricărei entităţi afiliate Bisericii pentru a îndeplini scopurile Bisericii. Pentru transferurile de informaţii referitoare la calitatea de membru, care se fac din Uniunea Europeană, se aplică clauzele contractuale standard realizate între entităţile Bisericii în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. În cazul transmiterii online a informaţiilor cu caracter personal, considerăm că persoana care transmite acele informaţii face acest lucru cu bună ştiinţă, confirmând că înţelege şi este de acord cu procesarea datelor şi, acolo unde este valabil, cu transferarea lor peste hotare, în Statelor Unite, în scopurile în care au fost transmise.

C. Obligaţii prevăzute în lege.Este posibil să accesăm şi să dezvăluim informaţiile dumneavoastră cu caracter personal, postările, consemnările, conversaţiile online, notiţele personale, conţinutul sau alte înregistrări oricărui alt site web dacă noi considerăm că este legal şi potrivit şi acest lucru este solicitat prin citaţie sau printr-un alt ordin administrativ ori este cerut prin lege. În plus, putem dezvălui informaţiile dumneavoastră cu caracter personal şi orice alte informaţii pe care noi le considerăm, din punct de vedere legal, potrivite sau necesare pentru a preîntâmpina o încălcare a celorlalte obligaţii contractuale pe care le avem; pentru a lua măsuri de precauţie împotriva posibilelor acuzaţii; pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa site-ului, a oricărui individ sau a publicului, în general; pentru a menţine şi a proteja siguranţa şi integritatea serviciilor noastre sau infrastructurii noastre; pentru a ne proteja pe noi înşine şi a proteja serviciile noastre împotriva utilizării frauduloase, abuzive sau ilicite; pentru a investiga şi a ne proteja împotriva pretenţiilor sau acuzaţiilor venite din partea terţilor sau pentru a sprijini instituţiile guvernamentale de implementare a legilor.

8. Protejarea informaţiilor .Folosim măsuri tehnice şi organizatorice pentru a proteja împotriva pierderii, informaţiile cu caracter personal pe care le primim, a utilizării necorespunzătoare şi a modificării neautorizate şi pentru a le proteja caracterul confidenţial. Evaluăm în mod regulat procedurile noastre de securitate şi avem în vedere implementarea de noi metode şi tehnologii de securitate. De asemenea, folosim tehnologii de codificare curente pentru a codifica transmiterea informaţiilor pe paginile noastre de autentificare. Cu toate acestea, pentru că nu putem garanta siguranţa deplină oferită de aceste tehnologi de codificare, vă rugăm să fiţi prudenţi când transmiteţi informaţii cu caracter personal online.

9. Informaţii ce aparţin terţilor .Acolo unde legile locale permit acest lucru, puteţi transmite informaţii cu caracter personal, inclusiv informaţii de contact ale altei persoane, alta decât dumneavoastră (cu alte cuvinte, unei persoane terţe), pentru a putea intra în contact cu acea persoană, a face o livrare sau pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Informaţiile colectate vor fi utilizate doar în scopul de a înlesni răspunsul la cererea dumneavoastră. Atunci când puneţi la dispoziţie informaţii cu caracter personal despre o persoană, alta decât dumneavoastră, trebuie să obţineţi consimţământul în cunoştinţă de cauză a celeilalte persoane, dacă legea prevede acest lucru.

Dacă dumneavoastră sau altcineva ne-a oferit informaţiile dumneavoastră cu caracter personal şi doriţi să solicitaţi să nu mai fiţi contactaţi ulterior, vă rugăm să urmaţi procedurile de dezabonare sau de dezactivare puse la dispoziţie pe site-ul, buletinul informativ sau e-mailul respectiv şi aşa mai departe.

10. Colectare de date indirectă: depistarea tehnologiilor, a modulelor de tip cookies şi a imaginilor de tip GIF (Graphics Interchange Format). Când vizitaţi oricare dintre site-urile noastre, este posibil ca serverele sau sistemele noastre de filtrare să colecteze date pe care navigatorul dumneavoastră de Internet le trimite de fiecare dată când vizitaţi un site web. Aceste date pot include, dar nu sunt limitate la, tipul navigatorului pe care îl folosiţi, sistemul de operare, limba preferată, orice pagină web de referinţă pe care o vizitaţi înainte de a accesa site-ul nostru, data şi ora solicitării făcute de fiecare vizitator şi informaţii pe care le căutaţi pe site-uri noastre.

Pentru a colecta informaţii, folosim, de asemenea, module de tip cookies şi imagini de tip GIF. Un cookieeste un bit ce conţine date, folosit pentru a transfera informaţii fie pe hard-discul calculatorului dumneavoastră, fie pe navigatorul de Internet pe care îl folosiţi în scopul stocării de înregistrări. Un cookie este un fel de etichetă ce le permite site-urilor noastre să recunoască navigatorul dumneavoastră de Internet atunci când vă reîntoarceţi pe paginile noastre web.  O imagine de tip GIF(cunoscută, de asemenea, sub numele de web beacon – pixel web) este folosită în combinaţie cu modulele de tip cookie pentru a ne ajuta să înţelegem felul în care interacţionează vizitatorii cu site-urile noastre. O imagine de tip GIF este, de obicei, o imagine grafică transparentă poziţionată pe un site web. Utilizarea imaginilor GIF ne permite să monitorizăm activitatea dumneavoastră când deschideţi o pagină web şi ne facilitează urmărirea şi înregistrarea activităţii navigatorilor înregistraţi. De exemplu, utilizarea imaginilor de tip GIF ne permite să identificăm şirul de pagini vizitate pe un site web şi să monitorizăm numărul total de utilizări şi activitatea de pe site-urile noastre.

Colectăm aceste informaţii pentru a înţelege mai bine felul în care utilizaţi site-urile noastre şi în ce scop le folosiţi pentru a vă putea îmbunătăţi experienţa. De asemenea, este posibil să distribuim aceste informaţii angajatorilor, antreprenorilor, furnizorilor de servicii şi entităţilor noastre afiliate, aşa cum este definit în secţiunea 7.

Puteţi modifica setările navigatorului de Internet pe care îl folosiţi pentru a împiedica primirea modulelor de tip cookie sau pentru a vă înştiinţa înainte să acceptaţi un modul de tip cookie de pe site-urile pe care le vizitaţi. Totuşi, dacă nu acceptaţi module de tip cookie, este posibil să nu puteţi utiliza anumite secţiuni sau funcţii de pe site-urile noastre.

11. Respectarea regulilor şi întrebări referitoare la protejarea informaţiilor cu caracter personal. Funcţionarul care se ocupă cu protejarea datelor se asigură că respectarea regulilor cu privire la securitatea informaţiilor se face în mod corespunzător şi răspunde la întrebări despre protejarea datelor sau despre probleme legate de securitate. Acest funcţionar ajută, de asemenea, la instruirea angajaţilor Bisericii cu privire la respectarea regulilor. Întrebările referitoare la aceste reguli cu privire la securitatea informaţiilor sau la siguranţa informaţiilor cu caracter personal pe care le procesăm pot fi trimise prin e-mail, fax sau poştă la:

E-mail:             DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Fax:                 1-801-240-1187
Adresa:          Data Privacy Office
                       50 E. North Temple St.
                       Salt Lake City, UT 84150-0018

12. Confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal ale copiilor .Nu colectăm cu bună ştiinţă informaţii de la copii sub vârsta de 13 ani pe majoritatea site-urilor noastre. Oricare dintre site-urile noastre care colectează informaţii personale ale copiilor va face acest lucru doar cu acordul în prealabil, de bunăvoie şi expres, al părintelui sau tutorelui copilului, în conformitate cu legea în vigoare. Recomandăm cu tărie ca minorii să ceară permisiunea părinţilor înainte de a transmite orice fel de informaţii personale pe Internet şi încurajăm părinţii să îi înveţe pe copii obiceiuri cu privire la folosirea cu prudenţă a Internetului.

13. Linkuri ale terţilor .Nu suntem responsabili faţă de regulile referitoare la confidenţialitate ale site-urilor terţelor părţi sau de conţinutul acestora. Pentru siguranţa dumneavoastră, trebuie să revedeţi regulile celorlalte site-uri pentru a vă asigura că îndeplinesc aşteptările dumneavoastră referitoare la regulile cu privire la securitatea informaţiilor.

14. Schimbări ulterioare ale regulilor cu privire la securitatea informaţiilor. Evaluăm în mod regulat aceste reguli cu privire la securitatea informaţiilor şi putem schimba, modifica, adăuga sau înlătura porţiuni după cum este necesar. Dacă vom modifica aceste reguli cu privire la securitatea informaţiilor într-un fel ce afectează modul în care utilizăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal, vă vom înştiinţa în acest document sau pe pagina noastră principală. De asemenea, vom actualiza data reviziei în partea de jos a documentului „Reguli cu privire la securitatea informaţiilor”. Vă sugerăm să consultaţi în mod regulat aceste reguli cu privire la securitatea informaţiilor pentru a fi la curent cu orice modificări.

Data la care a intrat în vigoare

Această versiune a regulilor cu privire la securitatea informaţiilor a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2012.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.